APEL ZARZĄDU GŁÓWNEGO SDRP

Podczas posiedzenia 18 września br. Zarząd Główny SSDRP postanowił w listopadzie zwołać posiedzenie ZG SDRP w celu podsumowania połowy kadencji władz Stowarzyszenia w kontekście wniosków z odbytych w oddziałach walnych zebrań połówkowych. Wstępnie ustalono, że wręczenie nagród im. Bolesława Prusa odbędzie się w drugiej połowie listopada 2023 r. Zalecono Głównej Komisji Rewizyjnej ponowne zbadanie sytuacji w rzeszowskim oddziale Stowarzyszenia i przedstawienie wniosków Zarządowi Głównemu.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne będą wybory 15 października 2023 r. Dlatego Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do członków o jak najliczniejszy udział w wyborach. Mimo wszelkich przeciwności, mimo chorób i dolegliwości prosimy o mobilizację. Zwracamy się do tych, którzy są w stanie pomóc koleżankom i kolegom niedomagającym, aby w miarę możliwości ułatwili im dowiezienie lub doprowadzenie do lokalu wyborczego. Przy coraz głębszym podziale w społeczeństwie głos nawet małej grupy może zaważyć na wynikach wyborów. Głosujemy na siły demokratyczne, prounijne, wybieramy kandydatów, których znamy.

1 października 2023 zapraszamy do udziału

w Marszu Miliona Serc.

Andrzej Maślankiewicz

sekretarz generalny ZG