Dziennikarze wszystkich opcji, łączcie się…”

Szanowne koleżanki i koledzy!

Z wielkim niepokojem obserwujemy kroczącą pauperyzację i słabnącą pozycję społeczną naszego zawodu. Coraz więcej jest w mediach reklam, coraz mniej prawdziwego dziennikarstwa. Czas bić na alarm! Wydawcy wykorzystując ideowe podziały środowiska okradają je systematycznie z korporacyjnych przywilejów, wypracowanych przez poprzedników, zagrażając naszej zawodowej suwerenności i tożsamości. Usiłują, z wielkim powodzeniem, „przerobić” nas na pozbawionych głosu wyrobników pióra. Dzisiaj nie czas na zgłaszanie projektu jednej silnej organizacji zawodowej, ale czas najwyższy na wspólne działanie w obronie pryncypiów naszego zawodu, praw pracowniczych i godziwego zarobku.
W obecnej polityce kadrowej właściciele stawiają na odmłodzone i niezorientowane w sprawach zawodu zespoły, dyktując im warunki pracy i płacy, jakie są im wygodne. Nie przypadkowo marginalizują w redakcjach organizacje dziennikarskie i zawodowe. Apelujemy, przeto do wszystkich organizacji dziennikarskich, do całego środowiska, o podjęcie wspólnej walki o przywrócenie pozycji i autorytetu naszego zawodu. Do młodych kolegów z wszystkich redakcji apelujemy o wstępowanie do wybranych organizacji zawodowych i tworzenia jednolitego frontu walki z zagrożeniami, jakie nas napotykają. Jedynie zorganizowani mamy szansę na obronę naszych praw zawodowych. Niech każdy z nas zada sobie jedno proste pytanie, – kim jestem jako dziennikarz? Koleżanki i koledzy, – kim jesteśmy w obecnej rzeczywistości, bo przecież na pewno nie czwartą władzą!

Zarząd Oddziału Łódzkiego, SDRP

Dodaj komentarz