NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SDRP

24 stycznia 2012 roku podsumowaliśmy czteroletnią kadencję Zarządu Oddziału Łódzkiego SDRP i wybraliśmy nowe władze na następne cztery lata. Co udało nam się zrobić dla środowiska w latach 2008-2012, jakie mamy zamierzenia na kolejną kadencję? – na te pytania znajdziecie odpowiedź w naszym sprawozdaniu, które publikujemy oddzielnie.
W tym miejscu informujemy jedynie, że nowy zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:
Ryszard Poradowski – przewodniczący
Mirosława Ferenc – wiceprzewodnicząca
Edward Müller – wiceprzewodniczący
Ireneusz Kampinowski – sekretarz
Grażyna Bożyk – skarbnik
Marek Filanowicz – członek
Marian Strzelecki – członek

Komisja Rewizyjna
Magda Szuster
Zdzisław Marzec
Krystyna Tamulewicz

Dodaj komentarz