NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SDRP

Zebraliśmy się i… wybraliśmy

NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SDRP

Dziennikarze regionu łódzkiego należący do SDRP podsumowali minioną kadencję działalności w latach 2016-2021 i dokonali wyboru nowych władz oddziału:
przewodniczącym został ponownie red. Ryszard Poradowski wiceprzewodniczącym – red. Ireneusz Kampinowski sekretarzem/skarbnikiem – red. Grażyna Bożyk
członkami – dr Roman Ferenc i Krzysztof Komorek.
Delegatami na zbliżający się (8 listopada br.) Krajowy Zjazd SDRP w Warszawie zostali: Grażyna Bożyk, Roman Ferenc i Ryszard Poradowski.
Spotkanie upłynęło w bardzo miłej – jak zawsze – atmosferze. Cieszyliśmy się wszyscy, że w końcu sytuacja pandemiczna pozwoliła nam (bez większych obaw) usiąść przy jednym stole. Oprócz rozmów czysto towarzyskich dyskutowaliśmy o obecnej sytuacji dziennikarzy, o roli stowarzyszenia. Padło kilka konstruktywnych wniosków. Rozstaliśmy się z nadzieją, że uda nam się w tej kadencji większość ze zgłoszonych projektów wprowadzić w życie

R. Poradowski
G. Bożyk