Dziennikarze

  Prof. Jerzy Woź­niak - ope­ra­tor, re­ży­ser i re­ali­za­tor te­le­wi­zyj­ny, re­ży­ser te­atral­ny, pe­da­gog, w la­tach 2002-08 rek­tor Szko­ły Fil­mo­wej w Łodzi zmarł we wto­rek rano (28 stycznia 2014 r.) w Ka­li­szu. Kilka dni wcześniej w Kaliszu poślizgnął się na oblodzonym, nieposypanym piaskiem chodniku i uderzył głową o beton. Trafił do
Czytaj dalej...
Piotr Sagan (1943–2013)   Poznaliśmy się jeszcze na studiach. Piotr był wtedy słuchaczem ówczesnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, a ja Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Obydwaj wcześnie zaczęliśmy działać w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Często spotykaliśmy się na jakichś zebraniach i licznych imprezach ZSP. Wiecznie zalatani najczęściej zamienialiśmy przelotnie kilka słów,
Czytaj dalej...
W lutym minionego roku (2012) red. Krystyna Mojkowska, wdowa po red. Stanisławie Mojkowskim (1911-1978), byłym redaktorze naczelnym łódzkiego „Łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego”, „Dziennika Łódzkiego”, „Głosu Robotniczego” i prezesie RSW „Prasa-Książka-Ruch, obchodziła jubileusz 90-lecia. Gratulowano jej m.in. pracy społecznej na rzecz starszych dziennikarzy środowiska warszawskiego i życzono dużo zdrowia. Do tych życzeń
Czytaj dalej...
15 grudnia 2012 roku w wieku 72 lat zmarł red. ANDRZEJ DZIERŻANOWSKI dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, „Trybuny Ludu”, „Rzeczypospolitej”, redaktor naczelny miesięcznika „Zdrowie” oraz sekretarz Rady Polskiej Izby Przedsiębiorców Pogrzebowych. Był znakomitym dziennikarzem i wydawcą. Od lat związany z Łodzią – absolwent Wydziału Prawa UŁ, pracował m.in. w PAP w
Czytaj dalej...
Jerzy Wilmański – 16.04.1936–16.12.2005   Przyjaźniliśmy się prawie pół wieku. To szmat czasu. Na tyle wielki, aby móc poznać się dobrze i razem przedyskutować wiele problemów. W tym czasie przeplatały się nasze losy, wspólnie pracowaliśmy i podejmowaliśmy różne inicjatywy. Jurek przypomina w „Łódzkich portretach pamięciowych”, że nasze pierwsze spotkanie nastąpiło
Czytaj dalej...
30 grudnia 2012 roku zmarł w Łodzi RED. JERZY PALKA długoletni dziennikarz prasowy, m.in. „Głosu Szczecińskiego", „Expressu Ilustrowanego" i „Głosu Robotniczego", prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w latach 1979-1981. Pogrzeb odbędzie się 8 stycznia 2013 roku (wtorek) o godz. 13 na cmentarzu przy ul. Lodowej w Łodzi, o czym
Czytaj dalej...
W grudniu 2012 roku zmarła Red. BOGDA MADEJ-WŁODKOWSKAPrzez lata związana m.in. z „Odgłosami" i „Angorą"Pogrzeb odbędzie się 4 stycznia 2013 r. o godz. 13 na Cmentarzu Komunalnym Doły w Łodzi. Koleżanki i Koledzy z Oddziału Łódzkiego SDRP
Czytaj dalej...
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 18 marca 2012 r. zmarła w Poznaniu w wieku 84 lat Red. ZOFIA SZPROKOFF Długoletnia dziennikarka „Głosu Robotniczego" i „Głosu Wielkopolskiego". Pogrzeb odbył się 22 marca 2012 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Zarząd Oddziału Łódzkiego SDRP
Czytaj dalej...
  Z wielkim żalem informujemy, że 30 marca 2012 roku zmarł RED. ANDRZEJ WACH Długoletni fotoreporter „Dziennika Łódzkiego” i prasy Ziemi Łódzkiej, autor wielu wspaniałych albumów poświęconych m.in. Łodzi i Piotrkowowi Trybunalskiemu. Odszedł od nas wspaniały Kolega i fotoreporter, którego pasją było ukazywanie otaczającego świata przy pomocy kamery. Cześć Jego
Czytaj dalej...
23 stycznia 2012 roku zmarła w Łodzi CELINA PERZYŃSKA Przez całe zawodowe życie związana z „Głosem Robotniczym", niezwykle ofiarna, życzliwa i pomocna dziennikarzom. Pogrzeb odbył się 27 stycznia 2012 r. na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi. Zarząd Oddziału Łódzkiego SDRP
Czytaj dalej...