Aktualności

Na podsumowanie naszej społecznej działalności przyjdzie czas, gdy nastąpi koniec kadencji. Jednak zakończony niedawno rok jest dobrą okazją do małego podsumowania. Dla naszego środowiska nie był to rok łatwy, bo i czasy dla Polski oraz Polaków były raczej trudne. Cieszymy się względnym spokojem, ale wiele zjawisk niepokoi. Choć rzekomo żyjemy
Czytaj dalej...
Połowa września 2010 roku. Melomani jadący prywatnymi samochodami i autokarami w zorganizowanych grupach z Ostrowa Wielkopolskiego w kierunku Kępna skręcają na 16. kilometrze w boczną drogę na zachód. Wiedzie ona najpierw przez wysoki gęsty las przechodzący następnie we wspaniały, o cennym drzewostanie park otaczający Pałac Myśliwski Radziwiłłów. Przy wjeździe do
Czytaj dalej...
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, obradujące 13 września 2010 roku, z troską przeanalizowało utrzymującą się w kraju sytuację nieposzanowania, przez skrajne koła polityczne i społeczne, demokratycznie wybranych, konstytucyjnych władz państwowych i samorządowych. Mamy tu do czynienia z kwestionowaniem nie tylko woli większości narodu ale również werdyktu Sądu Najwyższego,
Czytaj dalej...
Po wakacyjnej przerwie spotkaliśmy się 5 października na kolejnym zebraniu Zarządu Oddziału Łódzkiego. Była okazja do podsumowania ostatnich miesięcy działalności i zamierzeń na najbliższy okres.  
Czytaj dalej...
Trzeba było zwolnienia jednego z dziennikarzy łódzkiej TvP, aby mieszkańcy miasta i regionu dowiedzieli się wreszcie, dlaczego telewizja od lat pomija wiele ważnych tematów i wyraźnie działa pod dyktando władzy. Okazało się, że szefowa TvP w Łodzi konsultowała sporo istotnych tematów (zapewne chodziło o te krytyczne, niewygodne dla władzy) z
Czytaj dalej...
Warszawa, 18 stycznia 2010 r. Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej PolskiejZarząd Główny Odpowiadając na pismo z dnia 15 grudnia 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym ubezpieczonych urodzonych przed dniem 01.01.1949r, dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, w
Czytaj dalej...
STANOWISKO ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP wyraża zaniepokojenie sytuacją pracowników środków masowego przekazu w Polsce. Niepokoją zwłaszcza obserwowane w ostatnim czasie nieuzasadnione merytorycznie zwolnienia licznych grup dziennikarzy i innych pracowników mediów. Wszystko wskazuje na to, ze powodem tych zwolnień jest jedynie chęć utrzymania wysokich zysków
Czytaj dalej...
Redaktor Jan Pakuła obchodzi Jubileusz 80-lecia urodzin.Z tej okazji Zarząd Oddziału Łódzkiego SDRPskłada Jubilatowinajlepsze życzenia: dużo zdrowia i 100 lat! Red. Jan Pakuła urodził się 23 lutego 1930 r. w Oszkowicach, w powiecie łowickim. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył trzy klasy szkoły powszechnej. Podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w stolicy,
Czytaj dalej...
  18 stycznia br. organizujemy Spotkanie Noworoczne, by przy wspólnym stole porozmawiać o naszych problemach, a przede wszystkim BYĆ RAZEM. Zaprosiliśmy grono seniorów, ale także dziennikarzy młodszych. Po latach podziałów i dzielenia czas na integrację! Spotkanie stanie się także okazją do uczczenia pięknego Jubileuszu 80-lecia urodzin red. Jana Pakuły, zasłużonego
Czytaj dalej...