Aktualności

Warszawa, 18 stycznia 2010 r. Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej PolskiejZarząd Główny Odpowiadając na pismo z dnia 15 grudnia 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym ubezpieczonych urodzonych przed dniem 01.01.1949r, dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, w
Czytaj dalej...
STANOWISKO ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP wyraża zaniepokojenie sytuacją pracowników środków masowego przekazu w Polsce. Niepokoją zwłaszcza obserwowane w ostatnim czasie nieuzasadnione merytorycznie zwolnienia licznych grup dziennikarzy i innych pracowników mediów. Wszystko wskazuje na to, ze powodem tych zwolnień jest jedynie chęć utrzymania wysokich zysków
Czytaj dalej...
Redaktor Jan Pakuła obchodzi Jubileusz 80-lecia urodzin.Z tej okazji Zarząd Oddziału Łódzkiego SDRPskłada Jubilatowinajlepsze życzenia: dużo zdrowia i 100 lat! Red. Jan Pakuła urodził się 23 lutego 1930 r. w Oszkowicach, w powiecie łowickim. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył trzy klasy szkoły powszechnej. Podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w stolicy,
Czytaj dalej...
  18 stycznia br. organizujemy Spotkanie Noworoczne, by przy wspólnym stole porozmawiać o naszych problemach, a przede wszystkim BYĆ RAZEM. Zaprosiliśmy grono seniorów, ale także dziennikarzy młodszych. Po latach podziałów i dzielenia czas na integrację! Spotkanie stanie się także okazją do uczczenia pięknego Jubileuszu 80-lecia urodzin red. Jana Pakuły, zasłużonego
Czytaj dalej...
W 2009 r. wróciliśmy do tradycji i jak dawniej bywało członkowie naszego stowarzyszenia udali sięna groby łódzkich dziennikarzy spoczywających na miejscowych cmentarzach, by zapalić symboliczną lampkę pamięci. Na cmentarzach Łodzi spoczywa wiele pokoleń żurnalistów, którzy miastu i regionowi służyli swoim piórem i zaangażowaniem. Na Dołach znajdują się groby m.in. Piotra
Czytaj dalej...
ANKIETAdo Leksykonu polskiego dziennikarstwa (wypełniona drukiem) NAZWISKO (ewent. także nazwisko rodowe)............................................................. IMIĘ................................................................................................................................. (pseudonimy, skróty?), dziennikarz, dziennikarka; ur. ........................................................................ (dzień, miesiąc, rok, w Warszawie?); (można dodać słowo o domownikach): Studia: Wydział? Filologii Polskiej? Uniwersytetu Warszawskiego?, mgr filologii polskiej?, Warszawa ? (rok?): inne kolejne stopnie i tytuły naukowe oraz lata ich zdobycia?
Czytaj dalej...
Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła konkurs dla dziennikarzy prasy lokalnej: "Blaski i cienie budowy demokracji lokalnej - wolna i niezależna prasa, gwarantem demokracji i podnoszenia jakości życia publicznego". W konkursie mogą uczestniczyć autorzy tekstów opublikowanych w 2009 r. , poświęconych, jak napisano w informacji prasowej, "wspieraniu budowy społeczeństwa obywatelskiego i postaw
Czytaj dalej...
W 2009 r. pisaliśmy o znakomicie układającej się współpracy ogólnopolskiego tygodnika „Angora” ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP. Na mocy porozumienia podpisanego przez Mirosława Kulisia z Zarządem Oddziału Łódzkiego SD RP dziennikarze, członkowie naszego stowarzyszenia opiekowali się młodymi kandydatami na żurnalistów przebywającymi na obozach „Potęgi Prasy” w Rewalu. W tej nadmorskiej miejscowości
Czytaj dalej...
Sprawa powraca jak bumerang, bo środowisko dziennikarskie w naszym kraju z powodu rozbicia i różnic ideologicznych do dziś nie pozbierało się po różnego rodzaju weryfikacjach i przemianach, a w konsekwencji nie ma swojej reprezentacji zawodowej. Nasze stowarzyszenie ma charakter twórczy i nie jest, niestety, partnerem w rozmowach z pracodawcami, a
Czytaj dalej...